مطالب
 
 
 
 
 
Script

فروش دستگاه های کارت خوان بی سیم


متقاضی گرامی دستگاه کارت خوان بی سیم
لطفا فرم درخواست ذیل را تکمیل فرمایید تا در اسرع وقت کارشناسان فنی هماهنگی لازم را با نمایندگی استانی شرکت در خصوص ثبت نام و تحویل دستگاه کارتخوان بی سیم به عمل آورند .

فرم ثبت نام دستگاه کارتخوان
استان *
شهر *
نام و نام خانوادگی *
کد ملی *
متولد : روز/ ماه / سال *
نام فروشگاه / شرکت/سازمان *
بانک مورد نظر : *
شماره حساب : *
شماره شبای حساب : *
شماره کارت : *
برگه تایید شبای حساب : *
تصویر روی کارت ملی : *
تصویر پشت کارت ملی : *
تصویر صفحه اول شناسنامه : *
تصویر صفحه توضیحات شناسنامه :
تصویر اجاره نامه یا سند محل فروشگاه / مرکز : *
تصویر جواز فروشگاه / مرکز : *
آدرس کامل منزل صاحب فروشگاه / مرکز: *
آدرس کامل محل فروشگاه / مرکز: *
کد پستی محل فروشگاه / مرکز: *
تلفن ثابت فروشگاه : *
تلفن ثابت منزل صاحب فروشگاه : *
تلفن همراه صاحب فروشگاه : *
نام و نام خانوادگی اولین نفر (فامیل درجه 1) *
تلفن ثابت : *
تلفن همراه : *
آدرس کامل : *
نام و نام خانوادگی دومین نفر ( فامیل درجه 1) *
تلفن ثابت : *
تلفن همراه : *
آدرس کامل : *
نحوه آشنایی با شرکت :
     
نام و نام خانوادگی معرف :
تلفن همراه معرف :